HF Event & Communication

– til dig, der er interesseret i sprog, kultur og oplevelsesøkonomi både lokalt og globalt.

HF Event & Communication

 

På HF Event & Communication arbejder du med udviklingspotentialer – først og fremmest i lokalsamfundet. Således kommer du til at beskæftige dig med mange forskellige mennesker med forskellige faglige baggrunde gennem kommunikation, turisme, kultur- og kongresvirksomhed.

Her udforsker vi muligheder fra idéplan til virkelig gennemførelse. Du får kompetencer til at navigere i en globaliseret verden.

Vi tager fat i aktuelle virkelighedsnære problemstillinger ud fra områdets virksomheder og kulturelle institutioner. På den måde kommer du til at få kendskab til mediernes udtryksformer og interkulturel kommunikation.

Med afsæt i faktiske forhold vil du få mulighed for at forstå overordnede sammenhænge, som gør det lettere at afkode nogle af de mange problemstillinger, som ses i medierne.

Fag på HF Event & Communication

Obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Mediefag C*
  • Projekt- og praktikforløb

To faggrupper:

  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
  • Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Fagpakke:

  • Samfundsfag B
  • Tysk C
  • Valgfag B**

* Skal angives på www.optagelse.dk
** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Hør mere om dine muligheder