HF Elite

- til dig der vil forene eliteidræt og uddannelse

HF Elite

Herning Elite udbyder i samarbejde med Herning HF en 2-årig HF-uddannelse med fagpakken idræt B og psykologi C. HF-uddannelsen består desuden af en række obligatoriske fag som dansk A, engelsk B, matematik C m.fl. samt projekt- og praktikperioder og et frit valgfag.

Du kan blive optaget på det 2-årige HF direkte fra 9. eller 10. klasse.

HF giver dig mulighed for at kvalificere dig til mellemlange videregående uddannelser. Ændrer du karriereplaner, når du har afsluttet HF, kan du op til to år efter bygge videre med HF PLUS, der på et halvt år giver adgang til universitetet.

Skoledagen starter kl. 8.10. Dit skema giver dig mulighed for at følge morgentræningen tirsdag og torsdag.
Undervisningen slutter kl. 15.15, så du har tid til at dyrke din idrætsgren om eftermiddagen.

 

1. semester: At lære2. semester: Blik mod fremtiden
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt / morgentræning *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab

Praktik-/ projektforløb

 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: naturvidenskab *

Praktik-/ projektforløb
Morgentræning

3. semester: Faglig fordybelse4. semester: Klar til videregående uddannelse
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag *
 • Fagpakke: Idræt B og Psykologi C
 • Det frie valgfag

Praktik-/ projektforløb
Morgentræning

 • Dansk A *
 • Engelsk B *
 • Fagpakke: Idræt B * og Psykologi C *
 • Det frie valgfag *
 • Større skriftlig opgave (SSO)

Morgentræning

* eksamensfag

 

Mulige valgfag

 • Biologi B
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Religion B
 • Samfundsfag B

Hør mere om dine muligheder