HF Education

– til dig, der overvejer at blive lærer.

HF Education

Uddannelsen er for alle, der interesserer sig for samfundet og menneskets betingelser for uddannelse. Du kommer til at arbejde med nogle af de pædagogiske og faglige udfordringer, som karakteriserer skoleverdenen.

I samarbejde med Brændgårdsskolen vil du endvidere i projektperioder få mulighed for at prøve kræfter med pædagogisk praksis i virkeligheden.

Fag på HF Education

Obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C eller kunstnerisk fag C*
  • Projekt- og praktikforløb

To faggrupper:

  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
  • Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Fagpakke:

  • Samfundsfag B
  • Psykologi C
  • Valgfag B**

* Billedkunst, mediefag eller musik
** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Hør mere om dine muligheder