HF Design

– et unikt samarbejde med VIA Design til dig, der har en særlig interesse i design og innovation og som måske tænker på at søge ind på en kreativ videregående uddannelse efter din HF-eksamen.

HF Design

HF Design er til dig, der har en særlig interesse i kreative fag, og som tænker på at søge ind på én af de kreative videregående uddannelser efter din HF-eksamen. HF Design udbydes i samarbejde med VIA Design.

I uddannelsesforløbet på HF Design er der særligt fokus på innovation og de kreative fag; design og billedkunst.

Én dag om ugen bliver du undervist på VIA Design i henholdsvis design og tværfaglige projekter. På den måde kan du gøre brug af VIA Designs mange kreative værksteder. Ugens fire øvrige dage foregår din undervisning på Herning HF & VUC i de andre HF-fag.

Du vil opleve at være en del af et videregående uddannelsesmiljø samtidig med, at du tager din ungdomsuddannelse.

Du kommer i særlig grad til at arbejde med tværfaglige projekter med udgangspunkt i virklighedsnære problemstillinger, som bliver stillet fra områdets virksomheder og/eller kulturinstitutioner.

Fag på HF Design

Obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Billedkunst C*
  • Projekt- og praktikforløb

To faggrupper:

  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
  • Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Fagpakke:

  • Billedkunst B
  • Design C
  • Valgfag B**

* Skal angives på www.optagelse.dk
** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Jeg har valgt HF Design fordi det er et rigtig godt udgangspunkt for at læse videre på fx VIA Design. Jeg kan rigtig godt lide, at vi har faste valgfag. Det giver et stærkt sammenhold i klassen fordi vi er sammen i alle fag.

Efter HF Design vil jeg gerne læse videre inden for design og innovation.

Laura

HF Design