HF Care

– til dig, der overvejer at blive fx pædagog eller socialrådgiver.

HF Care

Uddannelsen er for alle, der interesserer sig for psykologi og menneskets udvikling og vilkår. I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med nogle af de kulturelle og sociale udfordringer, som karakteriserer det moderne liv. Mange af opgaverne er baseret på virkelighedsnære og aktuelle cases og problemstillinger.

Med en bred vifte af valgfag får du mulighed for at tone din uddannelse inden for netop dit interessefelt.

Fag på HF Care

Obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C eller kunstnerisk fag C*
  • Projekt- og praktikforløb

To faggrupper:

  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
  • Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Fagpakke:

  • Psykologi B
  • Filosofi C
  • Valgfag C **

* Billedkunst, mediefag eller musik
** Design, erhvervsøkonomi, fysik, innovation eller tysk

Hør mere om dine muligheder