HF Care & Education

– til dig, der overvejer at blive f.eks. pædagog, lærer eller socialrådgiver.

HF Care & Education

Uddannelsen er for alle, der interesserer sig for psykologi og menneskets udvikling og vilkår. I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med nogle af de kulturelle og sociale udfordringer, som karakteriserer det moderne liv. Mange af opgaverne er baseret på virkelighedsnære og aktuelle cases og problemstillinger.

Med en bred vifte af valgfag får du mulighed for at tone din uddannelse inden for netop dit interessefelt.

Som en del af uddannelsen deltager du bl.a. i Herning Kommunes projekt “De rullende ungdomsuddannelser”, hvor du for en dag sammen med dine klassekammerater overtager undervisningen på én af kommunens folkeskoler.

I samarbejde med Brændgårdsskolen vil du endvidere i projektperioder få mulighed for at prøve kræfter med pædagogisk praksis i virkeligheden.

Fag på HF Care & Education

Obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C eller kunstnerisk fag C*
  • Projekt- og praktikforløb

To faggrupper:

  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
  • Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Fagpakke:

  • Psykologi B
  • Filosofi C
  • Valgfag B**

* Billedkunst, mediefag eller musik
** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Hør mere om dine muligheder