HF Business

– til dig, der ønsker en HF-uddannelse som forbereder til en videregående uddannelse på fx Erhvervsakademiet.

HF Business

HF Business er til dig, der gerne vil supplere de traditionelle HF fag med erhvervsrettede fag med indhold som markedsføring, virksomhedsdrift, branding og kommunikation. HF Business udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest.

En dag om ugen bliver du undervist på Erhvervsakademi MidtVest i henholdsvis afsætningsøkonomi og tværfaglige projekter. Du vil opleve, at du er en del af et videregående uddannelsesmiljø, samtidig med du tager din ungdomsuddannelse.

Udover den almindelige undervisning kommer du til at deltage i camps, hvor Erhvervsakademi MidtVest, Herning HF & VUC og en lokal virksomhed går sammen om en workshop, hvor du skal arbejde kreativt og innovativt med en aktuel problemstilling.

Fag på HF Business

Obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Mediefag C*
  • Projekt- og praktikforløb

To faggrupper:

  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
  • Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Fagpakke:

  • Matematik B
  • Erhvervsøkonomi C
  • Valgfag B**

 

* Skal angives på www.optagelse.dk
** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Jeg har valgt HF Business fordi jeg har arbejdet en del med salg og marketing, og det var derfor et naturligt valg at vælge HF Business for at få det teoretiske med også.

Jeg vil gerne være iværksætter, så efter HF Business vil jeg læse til Business Development Engineer (BDE).

Martin

HF Business

Hør mere om dine muligheder