Adgangsgivende til ..

En hf-eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser ligesom studentereksamen, htx, hhx og GIF.

Adgangsgivende til ..

En hf-eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser ligesom studentereksamen, htx, hhx og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge).

Kvote 1
Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem www.optagelse.dk. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

Kvote 2
På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, det kan fx være:

  • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1.

Andre kvalifikationer kan være:

  • Et eller flere års erhvervserfaring
    En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 2 er den 15. marts.

Adgangskortet

Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver.

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloreruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

Klik her for at besøge Adgangskortet.

UddannelsesZoom

Brug UddannelsesZoom til at sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre.

Du kan bruge UddannelsesZoom til at få mere at vide om:

  • Hvilke brancher bliver man ansat i, og til hvilken løn?
  • Hvor stor er ledigheden?
  • Hvor mange starter egen virksomhed?
  • Hvad er gennemførselstiden?
  • Hvor stort er frafaldet?

Klik her for at besøge UddannelsesZoom.

Hør mere om dine muligheder