Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitik

Hvis vi bliver opmærksom på, at du har en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til narkotiske stoffer eller alkohol, vil du blive kaldt til samtale med din studievejleder og en repræsentant for skolens ledelse, og hvis du er under 18 år, vil hjemmet blive kontaktet.

Samtalen vil have det formål at afklare problemstillingen og det videre forløb.

Se hele vores rusmiddelpolitik her.

Alkoholpolitik
Gymnasieskolerne i Region Midt (Herning, Ikast, Holstebro, Struer, Ringkøbing, Lemvig, Tarm) har udarbejdet en fælles alkoholpolitik med overskriften Sund Fornuft. Politikken rummer et kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelser.

Se hele vores alkoholpolitik her.

Share This