Konsekvenser i forbindelse med uacceptabel adfærd

Konsekvenser i forbindelse med uacceptabel adfærd

Det er alles pligt at påtale uacceptabel adfærd.

I alvorlige eller gentagne tilfælde vil konsekvensen være:

  • samtale med afdelingsleder
  • skriftlig advarsel
  • bortvisning

Ovennævnte konsekvenser skal betragtes som forskellige sanktionsmuligheder.

Vi forventer, at du respekterer skolens værdigrundlag. Hvis værdierne modarbejdes vil det få konsekvenser for dit videre studieforløb på Herning HF & VUC.

Vold og truende adfærd overfor ansatte eller andre kursister betragtes som alvorligt og medfører som hovedregel bortvisning.

For elever på det 2-årige HF følger vi denne procedure.

Share This