Elev- og kursistråd

Elev- og kursistråd

Elev- og kursistrådet varetager kursisternes interesser f.eks. i forhold til fagudbud, kantine, fester og dagligdagen på Herning HF & VUC.

Elev- og kursistråd 2017-18

Formand: Maria Børding Jakobsen
Næstformand: Vakant

Rummelighed og mangfoldighed

Som elevrådsformand oplever jeg Herning HF & VUC på en lidt anden måde end andre elever, eftersom jeg er i mere direkte
kontakt med skolens ledelse og fungerer som elevernes repræsentant.

Der er et rigtig godt samarbejde mellem eleverne, lærerne og ledelsen. Det gode samarbejde bevirker, at eleverne ved, der vil blive gjort noget aktivt ved de udfordringer, der kan opstå. Det styrker elevernes opfattelse af skolen som et rummeligt og
mangfoldigt uddannelsessted, hvor der er plads til at sige sin mening, og hvor alle elever bliver hørt og taget alvorligt.

På Herning HF & VUC er der både plads til grin og seriøsitet. Der er plads til høje og lave, tykke og tynde, og man kan tydeligt mærke hvordan skolen prøver at skabe plads til alle – og det lykkedes.

Herning HF & VUC er helt igennem en god skole for alle, og det er en skole, jeg gerne vil anbefale til andre.

Med venlig hilsen
Maria Børding Jakobsen
Elevrådsformand

Share This