Asperger-linjen vinder af Mediehusets Uddannelsespris

Leder af Asperger-linjen Jonna Byskov og rektor Anne Vandsø Madsen.

Charlotte Troelsen, Jonna Byskov, Anette Schulz og Elisabeth Møller Jensen, som alle er en vigtig del af Asperger-linjen.

Herning HF & VUC's 2-årige HF uddannelse for unge med ASF er blevet hædret med Mediehusets Uddannelsespris.

Asperger-linjen blev etableret i 2008 med udviklingsmidler fra Region Midtjylland og i 2014 godkendte Undervisningsministeriet Herning HF & VUC som en ud af seks skoler i Danmark, der kan oprette særlige klasser for unge med Aspergers syndrom.

Motivationen for at starte en særlig tilrettelagt HF for unge med ASF, var en erkendelse af, at en gruppe fagligt dygtige unge elever med særlige udfordringer ikke magtede en HF-uddannelse på ordinære vilkår. Der var for mange forhindringer og barrierer undervejs - og det gik ikke. Vi oplevede, at gruppen af unge aspergere ikke passede ind nogen steder i ungdomsuddannelserne. Vores mål var, at disse unge ikke skulle tabes i ungdomsuddannelserne.

Derfor udviklede vi et HF-forløb, som i særlig grad imødekom unge aspergeres udfordringer. En lille klasse med max 10 elever, en meget struktureret pædagogik og vigtigst af alt, at læreren havde øje for den enkelte elevs særlige udfordringer.

Når man går nye veje og træder nye stier, er det ofte ildsjæle, som går forrest og utrætteligt klør på. På Herning HF & VUC har en gruppe af engagerede og visionære lærere sammen med lederen af Asperger-linjen, Jonna Byskov, muliggjort at vi i dag kan tilbyde unge med aspergers syndrom en gymnasial uddannelse.

Asperger-linjen er i dag en succes. De unge aspegere, som ville have haft svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, lærer at mestre deres særlige udfordringer i løbet af HF-forløbet og får opbygget både selvtillid og strategier til at kunne fortsætte på videregående uddannelser. I stedet for at blive tabt i ungdomsuddannelserne vil de fremadrettet kunne bidrage positivt som en særlig samfundsmæssig ressource.

Vores erfaringer viser, at de gennemfører HF-uddannelsen med meget gode resultater, og mange læser videre på en videregående uddannelse.

En af vores nuværende asperger elever, som for nyligt blev interviewet i forbindelse med et besøg udefra, understreger Asperger-linjens succes ved at svare følgende på spørgsmål om hvad HF på Herning HF & VUC har betydet:

"Det er første gang jeg er en del af et fællesskab - her bliver jeg accepteret nøjagtig som jeg er. Jeg har prøvet ungdomsuddannelser to gange før. Jeg har aldrig været i tvivl om mine ressourcer til at klare det faglige, men tidligere er det strandet på de sociale krav. Her har der været plads til mig."

Mediehusets Uddannelsespris understreger også, at alle unge i Herning skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse på vilkår, der tilgodeser deres særlige behov. Anerkendelsen af Asperger-linjen illusterer også en anerkendelse af Herning HF & VUC's kerneværdier. Uanset hvilken HF man har valgt, skal vores elever opleve HF som et studiemiljø, der er fagligt, rummeligt samt inkluderende, og hvor forskellighed og mangfoldighed anses som en ressource.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Herning Kommune, som har været og er en aktiv medspiller i etableringen af netværk mellem folkeskoleskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Herning Kommune har uddannelse til alle som et formuleret mål og med Asperger-linjen er fagligt dygtige unge aspergere med den rigtige støtte og den rigtige undervisning sikret mulighed for en HF-uddannelse, som afsæt for at komme videre i livet.

 

Læs mere om Mediehusets Uddannelsespris i Herning Folkeblad: