Alt for mange unge oplever matematik på ungdomsuddannelserne som et uoverskueligt benspænd på vejen mod deres uddannelsesmål. Nogen har blokeringer pga. tidligere dårlige erfaringer med faget, mens andre er talblinde uden selv at vide det. Det vil vi gøre noget ved på Herning HF.

Derfor søger vi en dygtig underviser, der brænder for at gøre matematik tilgængelig for vores elever og kursister.

Kan du se dig i en stilling, hvor en funktion som matematikvejleder udgør en stor del af din arbejdstid? Har du pædagogisk engagement, lyst til at være sammen med unge mennesker samt blik for den didaktik, der muliggør, at eleverne kan tilegne sig matematikfaget? Så er din nye stilling her!

Som matematikvejleder skal du stå i spidsen for at udarbejde, implementere og følge op på indsatser, være opdateret på matematikfagets didaktik og trives med vejlederrollen både i forhold til elever og kolleger.

Du er uddannet gymnasielærer og har en matematikvejlederuddannelse, eller er villig til at tage uddannelsen.

Dine arbejdsopgaver vil være:

  • Screeninger ved skolestart, løbende talblindetest
  • Vurdering af elevers matematikfærdigheder og matematikvanskeligheder
  • Udredning af elevers matematikvanskeligheder med henblik på ansøgning om specialpædagogisk støtte (SPS)
  • Fastholdelse af elever med specifikke matematikvanskeligheder
  • Individuel vejledning af elever med studiestøttetimer
  • Særligt tilrettelagte kurser for elever med matematikvanskeligheder
  • Vejledning af kolleger angående elever med specifikke matematikvanskeligheder.
  • Del af vejlederteam med læsevejleder

Herning HF og VUC er en dynamisk og udviklingsorienteret uddannelsesinstitution med ca. 800 årselever og 130 engagerede medarbejdere.

Skolen rummer et 2-årigt HF-kursus med 15 klasser, heraf en HF-klasse for unge med Aspergers syndrom. Endvidere udbyder skolen HF-enkeltfag, Almen Voksenuddannelse, Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning. . De forskellige uddannelser i huset giver dig store muligheder for faglig og pædagogisk udvikling.

Skolen lægger vægt på faglighed, initiativ, demokrati og ansvar. Vi forventer, at du har et ønske om at indgå i et uddannelsesmiljø, hvor teamsamarbejde og udvikling er en naturlig del af hverdagen.

Du kan finde yderligere information om skolen her på hjemmesiden.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte rektor Anne Vandsø Madsen på tlf. 20 44 30 26 eller uddannelseschef Dorte Wille på tlf. 22 79 96 39.

Alle interesserede uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Tiltrædelse pr. august 2018
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Mail din ansøgning til jobmail@hhfvuc.dk senest den 24. maj kl. 12.00.

Medmindre du giver os besked om andet, gemmer vi din ansøgning i 6 måneder med henblik på at genoptage ansættelsesprocessen, hvis vi får behov for det inden for dette tidsrum.

Share This