Som du sikkert har hørt eller læst, så er der varslet strejke og lockout på de offentlige arbejdspladser. Forhandlingerne foregår i øjeblikket i Forligsinstitutionen, og Forligsmanden har udsat strejke- og lockoutvarslerne i yderligere 14 dage. Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 ugers perioden. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018.

Herning HF & VUC er ikke omfattet strejken, men vi er omfattet af en eventuel lockout. Vi håber, at parterne finder en løsning, og medmindre du hører andet fra skolen, så fortsætter undervisningen som den plejer.

Hvis der en strejke eller lockout bliver aktuel, kan du kan følge med i, hvad der sker på herninghfogvuc.dk og skolens Facebookside.

 

SpørgsmålSvar
Lukker skolen, hvis lønmodtagerne strejker?Nej, Herning HF & VUC er ikke omfattet af strejken.
Lukker skolen, hvis lockouten træder i kraft?Ja, Herning HF & VUC er omfattet af lockouten.
Får jeg stadig SU under en strejke eller lockout?Som udgangspunkt bliver SU udbetalt på normal vis. Se evt. på www.su.dk eller kom forbi SU-kontoret.
Får jeg fravær, hvis jeg bliver hjemme for at passe mit barn, fordi børnehaven er lukket?Ja, og husk at skrive fraværsårsagen i Ludus.
Får jeg fravær, hvis jeg ikke kan komme i skole på grund af at busser og tog ikke kører?Ja, og husk at skrive fraværsårsagen i Ludus.
Får jeg fravær, hvis jeg ikke kan komme i skole, fordi Herning HF & VUC er lukket?Nej, hvis skolen er lukket, får du ikke fravær.
Får det betydning for min eksamen/prøve?På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at det får betydning for din eksamen/prøve.
Hvad sker der, hvis lockouten varer indtil eller ind i eksamensperioden?Det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Hvis det skulle ske, får vi besked fra Undervisningsministeriet om, hvordan vi skal forholde os.
Får det betydning for mit KS-projekt?På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at det får betydning for dit KS-projekt.
Får det betydning for mit Eksamensprojekt (HF-enkeltfag)?På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at det får betydning for dit eksamensprojekt.
Får jeg lektier og opgaver for, som jeg skal lave, mens Herning HF & VUC er lukket?Lektier og opgaver bliver sat på ”pause”, mens skolen er ramt af en lockout.
Hvad med Gallafesten den 4. maj?På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at det får indflydelse på Gallafesten.
Share This