Torsdag den 22. juni var en festdag på Herning HF & VUC. 140 studenter dimitterede og blev sendt videre ud i livet med både uddannelse og dannelse i rygsækken.

Klar til at erobre verden
Livet her på skolen har budt på masser af udfordringer både fagligt, socialt og personligt. Fælles for udfordringerne er, at alle har lært af dem og i dag er et andet sted i livet, end for to år siden.

Ifølge rektor Anne Vandsø Madsen skal årets dimittender huske at være stolte over deres præstation: “I kan være stolte af jer selv. Jeg er stolt over at kunne sende jer videre med en solid ungdomsuddannelse i rygsækken. I er klar til at erobre verden.”

Grib dagen
Årets elevtale blev holdt af elevrådsformand Lea Damgaard Mølhave. I talen lagde Lea vægt på den smukke, til tider kaosfyldte rejse de to år på HF har været.

Lea brugte også lejligheden til at sige tak til medstuderende, lærere, rektor og skolens øvrige personale. Der var også plads til en særlig tak til Wikipedia, Google translate og stræberen, der gerne vil dele sine noter:

“har du ikke den ven, så er du stræberen”, sagde Lea og sluttede af med et citat fra filmen Dead Poets Society:

“Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary.”

Klædt på til at skelne sandt fra falsk
Et af de mest omtalte begreber i løbet af det seneste år var også en del af årets dimissionstale. Fake News, der med Donald Trump gjorde sit indtog på den politiske scene har med ét gjort det endnu mere vigtigt at kunne skelne sandt fra falsk.

“Jeg ved, at I med jeres viden om kildekritik og kritisk stillingstagen til de mange versioner af sandheden, I vil møde fremover, er klædt på til at skelne mellem sande og falske nyheder,” sagde Anne Vandsø Madsen.

Uddannelse er et livslangt arbejde
Vi lever i en tid, hvor teknologien udvikler sig med accelererende fart, og flere taler om, at vi er på vej til den fjerde industrielle revolution, hvor computere og robotter overtager mere og mere af vores arbejde. Manuelle jobs, som mennesker udfører i dag vil – ifølge en analyse fra tænketanken Cevea – om ganske få år være overtaget af robotter og intelligente computere.

Det er svært at forudsige præcis hvilke færdigheder, der bliver efterspurgt i fremtiden, men der er bred enighed om at grundlæggende kompetencer såsom innovation, samarbejde og selvstændig stillingstagen vil blive endnu vigtigere i fremtiden. Det er alt sammen kompetencer, som årets dimittender har trænet gennem deres uddannelse.

“I skal fortsat uddanne jer og det bliver et livslangt arbejde. I har vist at I kan svømme, og I skal fortsat svømme. det har I alle muligheder for. Det er fedt at uddanne sig, blive klogere, se nye muligheder,” sagde Anne Vandsø Madsen og sluttede:

“Forhold jer kritisk til fortolkninger af sandheden. Hav mod til at gå forrest og tag springet – vis vejen frem for andre og pas godt på fællesskabet. Jeg håber, at Herning HF har givet jer både viden, færdigheder, kritisk sans og mod til at springe både højt og langt i jeres nye fremtid.”

Klik her for at downloade klassebillederne fra årets dimission.

 

 

Share This