Fag

Sammensæt selv dine fag, så de passer til den uddannelse, som du skal i gang med bagefter.

Biologi C

I Biologi C besk√¶ftiger du dig bl.a. med levende organismers indbyrdes samspil og deres relationer til det omgivende milj√ł.

Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over etiske problemstillinger, bl.a. i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område.

Bemærk: Du skal deltage i et obligatorisk laboratoriekursus, og du er selv ansvarlig for at tilmelde dig. Du kan læse mere om laboratoriekurser her.

Læs mere om Biologi C.

Dansk A

I Dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier.

Du l√¶rer om b√•de mundtlig og skriftlig fremstilling og f√•r viden om sk√łnlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Læs mere om Dansk A.

Engelsk C

I Engelsk C f√•r du undervisning i bl.a. grammatik, udtale og engelsksproget litteratur og l√¶rer at f√łre en samtale p√• engelsk om almene emner.

Desuden får du viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Læs mere om Engelsk C.

Engelsk B

I Engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog.

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Læs mere om Engelsk B.

Engelsk A

I Engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.

Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Læs mere om Engelsk A.

Geografi C

I Geografi C beskæftiger du dig med naturprocesser og naturforhold på jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et samfundsmæssigt perspektiv.

Du f√•r undervisning i vejr og klima, naturkredsl√łb og befolkningsforhold og l√¶rer at bruge geofaglige data.

Bemærk: Du skal deltage i et obligatorisk laboratoriekursus, og du er selv ansvarlig for at tilmelde dig. Du kan læse mere om laboratoriekurser her.

Læs mere om Geografi C.

 

Historie B

I Historie B vil du få gennemgået historiske begivenheder og samfundsmæssige udviklingslinjer fra oldtiden til i dag.

Du l√¶rer bl.a. om de centrale brudflader i dansk og europ√¶isk historie og √łver dig i kildekritik og metode i forbindelse med historiske problemstillinger.

Læs mere om Historie B.

Idræt C

I faget Idr√¶t p√• C ‚Äď niveau f√•r du alsidige idr√¶tslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bev√¶gelsesmuligheder.

Der er bl.a. fokus på bevægelsesglæde og kropsbevidsthed og på idrættens funktion og betydning i samfundet.

Læs mere om Idræt C.

Kemi C

I Kemi C vil du få et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger.

Bemærk: Du skal deltage i et obligatorisk laboratoriekursus, og du er selv ansvarlig for at tilmelde dig. Du kan læse mere om laboratoriekurser her.

Læs mere om Kemi C.

Matematik C

I Matematik C l√¶rer du at l√łse simple problemer med matematisk indhold.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Læs mere om Matematik C.

Matematik B

I Matematik B l√¶rer du at arbejde med simple formler samt beskrive og l√łse simple problemer med matematisk indhold.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Læs mere om Matematik B.

Matematik A

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Læs mere om Matematik A.

Psykologi C

I Psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Du l√¶rer om, hvordan mennesker sanser, t√¶nker, l√¶rer, f√łler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomst√¶ndigheder.

Læs mere om Psykologi C.

Psykologi B

I Psykologi B får du grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Du l√¶rer om, hvordan mennesker sanser, t√¶nker, l√¶rer, f√łler, handler og udvikler sig universielt og under givne livsomst√¶ndigheder.

Læs mere om Psykologi B.

Religion C

I Religion C får du en forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund, kultur. Du lærer om kristendom og islam samt en tredje religion.

Faget giver dig bl.a. viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid, og du vil lære at formulere dig om etiske problemstillinger.

Læs mere om Religion C.

Samfundsfag C

I Samfundsfag C får du kendskab til danske samfundsforhold samt lærer om enkle, faglige teorier og metoder.

Du f√•r bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og unders√łger fx konkrete prioriteringsproblemer i velf√¶rdssamfundet.

Læs mere om Samfundsfag C.

Samfundsfag B

I Samfundsfag B får du indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder.

Du f√•r bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle m√łnstre. Ligeledes f√•r du viden om politiske og √łkonomiske retninger.

Læs mere om Samfundsfag B.

Tysk C

I Tysk C lærer du at forstå et enkelt tysk standardsprog. Samtidig får du et grundlæggende kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Du får også undervisning i grundlæggende regler for tysk grammatik og lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Læs mere om Tysk C.

Tysk B

I Tysk B lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd. Samtidig får du et solidt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Du får bl.a. undervisning i grundlæggende regler for tysk udtale og intonation, både i forhold til at tale og forstå sproget, og du lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Læs mere om Tysk B.

H√łr mere om dine muligheder

Bestil en tid hos en studievejleder
Share This