Tilmelding og priser

Tilmelding

Du bliver optaget på HF-enkeltfag via en samtale med en studievejleder, så du er sikker på, at dit kursusforløb passer med dine ønsker, forudsætninger og behov. Klik her for at bestille tid i studievejledningen. Du  er også velkommen til at bestille en tid på telefonnr. 96 27 62 00.

Husk at medbringe dokumentation for tidligere aflagte prøver/eksamen til optagelsessamtalen.

Bemærk: Du kan tilmelde dig januarholdene fra den 23. oktober.

 

Adgangskrav
Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning, dvs. undervisning, der svarer til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole, en fri grundskole, en efterskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau – eller have faglige kvalifikationer, som vi skønner er tilstrækkelige.

Priser

Ved optagelse på HF-enkeltfag er der en deltagerbetaling. Nedenstående gebyrer gælder kursister, som ikke i forvejen har en videregående uddannelse. Har du det, kan du se prisen her.

Klik her for at se en liste over videregående uddannelser.

FagPris
Biologi, dansk, engelsk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk450 kr.
Billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi, idræt, musik, retorik og spansk1.100 kr.

Alderspensionister og efterlønnere skal betale overnævnte gebyrer samt yderligere kr. 750,- pr. fag.

Hør mere om dine muligheder

Bestil en tid hos en studievejleder
Share This