Virksomhedskurser

Målrettede uddannelsestilbud til virksomheder.

Virksomhedskurser

Vi samarbejder med VEU Center MidtVest om målrettede uddannelsestilbud til virksomheder indenfor det almen faglige område.

Vi tilbyder:

 • kurser i forbindelse med produktionsnedgang, rotation, oml√¶gning
 • opkvalificering af medarbejdere
 • medarbejderudvikling

Vores uddannelseskonsulent Britt Riemenschneider Lassen st√•r gerne til r√•dighed ved sp√łrgsm√•l om l√łngodtg√łrelse i forbindelse med tilrettel√¶ggelse af uddannelse i arbejdstiden.

Vi har erfaring med undervisning af voksne på virksomheder og er kendt for fleksible tilrettelæggelser. Vi tilrettelægger uddannelsestilbud med udgangspunkt i virksomhedens behov. Undervisningen kan ske på virksomheden eller hos os, i korte eller længere perioder, dag eller aften.

Undervisning

Vi tilbyder undervisning i:

 • dansk
 • matematik
 • ordblindeundervisning
 • psykologi
 • sprog
Dansk

– fra begynderniveau til gymnasialt niveau

FVU-dansk – Forbedrende voksenundervisning
Undervisningen giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen er rettet mod den enkeltes individuelle behov for læsning, stavning og skrivning i job og fritid.

Holdst√łrrelse: 10-12 personer.
Varighed: Op til 4 trin a 60 lektioner Рindplacering afhængig af færdigheder.
Deltagerbetaling: Ingen.
Godtg√łrelse: SVU efter g√¶ldende regler.

 

Ordblindeundervisning
Undervisningen skaber handlemuligheder og funktionelle færdigheder for den enkelte. Undervisningens mål og indhold har udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov.

Holdst√łrrelse: 2-5 personer.
Varighed: 80 lektioner a 45 minutter.
Deltagerbetaling: Ingen.
Godtg√łrelse: SVU efter g√¶ldende regler.

 

S√¶rlig tilrettelagt forl√łb p√• AVU
Det er muligt til en aftalt timepris at tage delelementer ud af de enkelte trin og niveauer, f.eks. skriftlig formulering og notatteknik.

Matematik

– fra begynderniveau til gymnasialt niveau

FVU-matematik – Forbedrende voksenundervisning
Undervisningen skal √łge muligheden for at overskue og behandle informationer og materialer, hvori regning og matematik indg√•r.

Holdst√łrrelse: 10-12 personer.
Varighed: 2 trin af 80 lektioner Рindplacering afhængig af færdigheder.
Deltagerbetaling: Ingen.
Godtg√łrelse: SVU efter g√¶ldende regler.

 

S√¶rlig tilrettelagt forl√łb p√• AVU
Det er muligt til en aftalt timepris at tage delelementer ud af de enkelte trin og niveauer, f.eks. statistik og overslagsregning.

Ordblindeundervisning

Ny teknologi indf√łres p√• flere og flere arbejdspladser og den enkelte medarbejder f√•r dermed ofte mere l√¶se- og skrivearbejde. Denne udvikling l√¶gger pres p√• de medarbejdere, der har l√¶se- og skriveproblemer.

Vores undervisning tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige læse- og skrivebehov. Vi benytter IT-hjælpemidler i undervisningen. IT giver gode muligheder for mennesker med læse- og skriveproblemer. Vi underviser i skriveprogrammer, der er specielt udviklet til denne gruppe.

F√łr undervisningen laver vi en grundig unders√łgelse af hver enkelts l√¶se- og skrivef√¶rdigheder. Unders√łgelsen er fortrolig. Vi kommer meget gerne ud og deltager i informationsm√łder om ordblindhed, og hvad der kan g√łres.

Undervisningen kan foregår i virksomhedens lokaler eller hos os, enten i dagstimerne eller efter fyraften.

Psykologi

Form√•let med faget psykologi er, at deltagerne f√•r en √łget indsigt i de psykologiske faktorer, der g√łr sig g√¶ldende i privatlivet, arbejdslivet og samfundslivet, b√•de nationalt og globalt. Undervisningen medvirker til, at deltagerne forst√•r at anvende psykologiske teorier og begreber og kan s√¶tte dem i forbindelse med hverdagens virkelighed.

Gennem arbejdet med psykologiske problemstillinger opn√•s en indsigt i og en st√łrre forst√•else for menneskets personlige udvikling, f√łlelsesreaktioner og handlem√•der. Psykologisk indsigt er brugbart overalt, hvor der er menneskelige relationer, b√•de i privatlivet og p√• arbejdspladsen.

Undervisningens indhold

 • Udviklingspsykologi – livsfaser, sprog, t√¶nkning, psykisk udvikling, psykisk sundhed
 • Social- og personlighedspsykologi – opdragelse, kommunikation, grupper, roller, kriseh√•ndtering
 • Arbejdspsykologi – stress, psykisk arbejdsmilj√ł, samarbejde, konfliktl√łsning, ledelse og organisation, h√•ndtering af forandringer/omstillingsprocesser

Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori og praktiske √łvelser.

Der afsluttes med en pr√łve.

Psykologi kan tilrettel√¶gges som et 80 timers forl√łb eller elementer fra faget kan tilrettel√¶gges som kortere forl√łb. Undervisningen koster 1.200 kr. pr. deltager.

Sprog

– fra begynderniveau til gymnasialt niveau

Engelsk, tysk og fransk på AVU

Begynderundervisning
Kursisten bevidstg√łres om de ord p√• fremmedsproget, som allerede er kendt. Kursisten tilegner sig nye ord og udtryk, samtidig med, at der opn√•s en fortrolighed med sprogets lyd, rytme og intonation.

G-niveau
Forudsætter kun lettere kendskab til sproget. Målet er, at kursisten skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt på et forståeligt niveau.

F-, E-, D-niveau
Forudsætter et rimeligt kendskab til sproget i forvejen. Målet er, at kursisten kan kommunikere på et varieret og overvejende præcist fremmedsprog.

 

Engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk på HF
HF-afdelingen tilbyder ud over engelsk, tysk og fransk også spansk og italiensk på flere niveauer (C-, B- og A-niveau).

Forudsætningen for C-niveau er et grammatisk og sprogmæssigt niveau, der svarer til 10. klasse eller D-niveau.

Vejledning

Vi tilbyder kollektiv og individuel vejledning af medarbejdere og r√•dgiver om mulighederne for √łkonomisk st√łtte (SVU – Statens Voksenuddannelsesst√łtte) i forbindelse med uddannelsesforl√łb.

Vi er altid parat til at r√•dgive eller besvare sp√łrgsm√•l om uddannelse p√• din virksomhed.

Vejledningssamtaler
Vi tilbyder vejledningssamtaler for fyrede eller fyringstruede medarbejder. Indholdet i disse er bl.a. en vurdering af medarbejderens realkompetencer og en afklaring i forhold til jobmuligheder og efteruddannelsesmuligheder.

Samtalerne g√łr det muligt for medarbejderne at planl√¶gge jobs√łgning og efteruddannelse allerede i deres opsigelsesperiode. Vi kan med kort varsel tilbyde vejledningssamtaler i jeres virksomhed, hvis I skulle komme i den beklagelige situation at m√•tte afskedige medarbejdere.

Vejledningshj√łrner
Vejledningshj√łrnerne er et tilbud til virksomheder og deres ansatte om uddannelses- og erhvervsvejledning. Vejledningshj√łrnet best√•r af en infostand med foldere og plancher, der oplyser om efteruddannelsesmuligheder, l√łntilskudsmuligheder m.v. Folderne kan suppleres med en PC’er med vejledningsv√¶rkt√łjer og tilstedev√¶relse af en vejleder i et aftalt tidsrum – f.eks. i en middagspause et par gange om m√•neden.

√ėkonomi
Tilbuddene og vejledning er en del af vores vejlednings- og undervisningsopgave, og de er gratis.

Vil du vide mere om hvordan uddannelse kan skabe ny fremtid for dig og dine medarbejdere?

Kontakt uddannelseskonsulent Britt Riemenschneider Lassen på
tlf. 25 63 50 42 eller brl@hhfvuc.dk.

Share This