2-årigt HF

HF på Herning HF & VUC er for dig, der gerne vil Hurtigt Fremad. Du har mulighed for at vælge mellem mange forskellige fag og niveauer, som passer til dine fremtidsplaner.

2-årigt HF

HF er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. Fra august 2017 kan du begynde på HF allerede efter 9. klasse.

Den nye HF-uddannelse giver dig alle muligheder for at kvalificere dig til videregående uddannelser – både mellemlange uddannelser og universitetsuddannelser.

Vi har en lang erfaring med HF, der giver adgang til videregående uddannelser. Vi har en stor HF-afdeling med 18 klasser. Godt halvdelen af eleverne på HF kommer direkte fra folkeskolen eller efterskolen. Andre har været ude af skolen et år eller mere, arbejdet, været på udvekslingsrejse eller kommer fra en anden ungdomsuddannelse.

HF-uddannelsen er kendetegnet ved, at vores elever er forskellige, både aldersmæssigt og erfaringsmæssigt. Det giver et spændende og motiverende læringsmiljø, hvor du udvikles både fagligt og personligt i en dagligdag, der er præget af åbenhed, samarbejde og respekt for den enkelte.

De 2 år på HF
Den daglige undervisning består af mange elementer:

  • Introduktionsforløb, som løbende præsenterer fag, arbejdsmetoder, som giver grundlag for hensigtsmæssige studievaner i uddannelsen.
  • Den faglige undervisning i klasserne.
  • Projektperioder i hvert semester, hvor du bliver afklaret om dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg.
  • Lektiecafé i udvalgte fag.
  • Fællesarrangementer med eksempelvis foredrag, innovationscamps, teater, kortfilm, musik.
  • En større skriftlig opgave, som du skal aflevere i begyndelsen af 4. semester.
  • En studierejse i 3. semester med din HF-linje.

Læs mere om HF herunder og via punkterne i menuen.

Eksamen
På HF får du ikke standpunktskarakterer i fagene – hvert fag eller faggruppe afsluttes med en mundtlig eksamen. Der vil være mindst én eksamen i hvert semester. Ud over de mundtlige er der skriftlige eksaminer i dansk, engelsk og matematik.

HF-linje og klasseleder
Hver klasse har en klasseleder – en lærer, som har overblikket over klassens aktiviteter og elever. Udvalgte lærere udgør et team omkring klassen, så du har både en studievejleder og en lærer, som du kan henvende dig til, hvis du har brug for råd og vink til din uddannelse på HF.

Praktik- og projektperioder
HF-uddannelsen har perioder i hvert semester, hvor du arbejder med karrierelæring og får erfaringer med fremtidige erhvervsmuligheder eller uddannelse.

Studiepraktik
Der er mulighed for at få indblik i en ønsket uddannelse gennem studiepraktik. De fleste uddannelser inviterer til nogle dage, hvor du kan møde et kommende studie og få indblik i deres arbejdsmetoder og daglige arbejdsrytme.

Share This